Asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Zijn uw loodsen of stallen voorzien van asbest?

Wij verwijderen uw asbest snel en vakkundig! MUKO MONTAGE houdt zich niet alleen bezig met het verwijderen van asbest, maar ook met het compleet renoveren van uw stal of loods. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we uw daken en/of wanden opnieuw bekleden met diverse soorten beplating en zonnepanelen.

Meer informatie over de producten die wij gebruiken?

Onze aanpak

Als u voor ons kiest om uw asbest te verwijderen, kunt u van ons het volgende verwachten:

1. Wij zorgen voor de sloopvergunning

Om te mogen slopen, heeft u een sloopvergunning nodig. Muko Montage neemt u deze zorg uit handen door dit voor u te regelen.

2. Wij stellen de inventarisatierapporten op
Uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plaatsen in het gebouw asbesthoudende materialen zitten. In de rapportage worden alle materialen genoemd alsmede overige relevante informatie.

3. We werken snel, veilig en milieuvriendelijk

We hebben jarenlange ervaring in asbestsanering. De asbest wordt veilig, vakkundig en milieuvriendelijk verwijderd en afgevoerd. Dit alles volgens de Nederlandse wetgeving.

4. Complete renovatie mogelijk

Naast het verwijderen van asbest kunt u bij MUKO MONTAGE ook uw gehele loods of stal laten renoveren. Het zal er weer zo goed als nieuw uitzien.

5. Binnen 2 dagen een compleet nieuw dak

In 2 dagen heeft u weer een compleet nieuw dak. De eerste dag zal het asbest worden verwijderd en op dag 2 monteren we de nieuwe beplating.

6. (On)geïsoleerde panelen en/of vezelcement golfplaten

MUKO MONTAGE heeft diverse soorten beplating om uw nieuwe dak mee te dekken. U kunt uw dak bijvoorbeeld laten bedekken met geïsoleerde of ongeïsoleerde panelen.

Uw asbest laten verwijderen? Ontvang direct een offerte!

Uw asbest laten verwijderen? Ontvang direct een offerte!

Wetgeving en subsidie

Volgens de wet is asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, niet verboden. Echter, asbestdaken degraderen naar verloop van tijd. Daardoor komen er asbestvezels vrij in de buitenlucht en daarmee in de leefomgeving. De overheid heeft besloten om, vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, asbestdaken vanaf 1 januari 2024 te verbieden. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, vooraafgaand aan verbouwing of sloop.

Subsidie & subsidiebudget

Per 1 januari 2016 is de subsidieregeling voor asbestverwijdering in werking getreden. Hiervoor is vanuit de overheid minimaal €75 miljoen beschikbaar. Ieder jaar wordt er een subsidieplafond vastgesteld voor dat betreffende kalenderjaar. Voor 2016 is er een budget van €10 miljoen beschikbaar. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, dan verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De subsidieregeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Wanneer kom ik voor de subsidieregeling in aanmerking?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke verplichting komen niet in aanmerking voor de susidie.

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen?

De subsidie bedraagt €4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000,- per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

Wanneer kan ik mijn aanvraag indienen?

U kunt uw aanvraag voor subsidie uiterlijk op 31 december 2019 17:00 uur indienen bij Rijksdient voor Ondernemend Nederland. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijnrvo.nl

Meer weten over asbestverwijdering?

Heeft u nog onbeantwoorde vragen over asbestverwijdering? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij het regelen van uw susbidie? Vul het contactformulier in óf neem contact op via onderstaande gegevens!

 

T. 06-53888869 | E. info@muko-montage.nl

Terugbelformulier

Terugbelformulier
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Neem contact met ons op via:

☏ 0318-701719

✉ info@muko-montage.nl